head
headkép

Bemutatkozás

Magunkról

Egyesületünk hivatalosan 1995 decemberétől működik, akkor jegyeztek be bennünket
KMRBT, azaz Kaposvári Magyar - Román Baráti Társaság néven. Akkor ez a lehetőség hozta
közelebb hozzánk az erdélyi magyarságot.


Civil szervezetként 2009-ben nyertünk közhasznú státuszt. Előtte is, utána is főleg kulturális
rendezvényekkel foglalkoztunk. Romániai partnereinkkel tanácskozásokat, fórumokat
tartottunk, és évről évre megszerveztük a magyar – román műveket felvonultató vers- és
prózamondó versenyeket a fiatalok számára. A nyertes tanulók jutalma több alaklommal
erdélyi utazás volt – a pályázati lehetőségektől függően.


Működésünk második 10 évében is folytattuk a versenyeket, amelyre 2008-tól jöttek a
somogyi gyerekek mellett Déváról, Kézdivásárhelyről, Köröstárkányból, Belényesből magyar
és román anyanyelvű versmondók. Az utóbbi években már csak magyar műveket mutatnak be
a szavalók, akik a 8 – 18 éves korosztályt képviselik.


Külföldi partnerekkel rendeztünk anyák napi ünnepséget, költészet napi ünnepet,
hagyományok napját, március 15-ét, dévai magyar gyerekeknek verses megmérettetést.
Tagságunknak évente szervezünk hazai és külföldi kirándulásokat. Itthon bejártuk a Dunántúl
nagy részét, a határon túl pedig Románia, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna,
Csehország, Szerbia volt utazásunk terepe. Egyesületi rendezvényeink, programjaink a
kultúra, az ismeretterjesztés jegyében zajlanak.


Tevékenységünk anyagi forrását a helyi és országos pályázatok, valamint a tagdíjak fedezik.
Pályázatos utjainkat gyerekekkel és fiatalokkal szervezzük.


Programjaink nyilvánosak, rendezvényeinken szívesen látunk érdeklődőket is.